Среда, 12. Аугуст 2020.

НОВИ ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу података Кризног Штаба за сузбијање болести COVID-19 Владе Републике Србије, да је епидемиолошко стање на територији Србије погоршано, и препоруке да штабови на нивоу локалних самоуправа предузму превентивне мере ради спречавања ширења вируса, Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин на данашњој 30. Ванредној телефонској седници д о н е о ј е:

З А К Љ У Ч А К

1. О спровођењу мера прописаних Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 "Службени гласник РС", бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 100 од 16. јула 2020. стараће се комунална инспекција Општинске управе општине Неготин, у складу са законом и другим прописима у сарадњи са надлежним инсекцијским и другим органима и организацијама, а у вези:
1) обавезног ношење заштитне маске и одржавње међусобног растојања на јавним местима у затвореном простору и јавним местима на отвореном простору,
2) дозвољеног броја лица при јавним окупљањима у затвореном или отвореном простору,
3) активности предшколских, основношколских и средњошколских установа, ако се не поштују мере прописане Уредобом,
4) активности послодавци који обављају трговинску или угоститељску делатност, не поштујући мере прописане Уредбом,
5) обављања градског и приградског превоза, пружања станичне услуге на аутобуским станицама, не поштујући мере прописане Уредбом,
2. Возачи у јавном превозу и кориснисици услуга јавног превоза: такси превоза и приградског превоза, дужни су да користе заштитне маске све време трајања вожње. Забрањује се улазак у возило лицима која немају прописно постављену заштитну маску. Возач или овлашћено лице превозника (кондуктер) не сме примити лице у возило јавног превоза које не носи на прописан начин заштитну маску. Превозник је дужан да врши редовно дезинфекцију возила.
3. Сагласно Наредби о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору, "Службени гласник РС", број 100 од 16. јула 2020. која уређује: ,,Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 10 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице.”, ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ:
1) уздржавање од окупљања на јавним местима у затвореном простору (кафане, ресторани, барови, ноћни клубовими, сале за организована славља, Домови култура, спортски и други затворени објекти погодни за пријем већег броја лица),
2) уздржавањe од свадбених весеља, прослава крштења и других прослава и свечаности, као и музичких, забавних и других манифестација у угоститељским и сличним објектима
3) уздржавања од организовање спортских и других забавних манифестација (сабора, вашара и сл.), осим од тренажног рада свим спортистима и рекреативцим уз поштовање прописаних мера које је проистичу из Препоруке Кризног Штаба за сузбијање болести COVID-19 Владе Републике Србије: „Наставак тренажног процеса-тренинг врхунских спортиста и осталих спортиста у систему спорта Републике Србије почиње 11.маја 2020.године у свим спортским објектима“,
4) за време дозвољеног јавног окупљања у затвореном или отвореном простору морају бити примењене све превентивне мере које се односе на дезинфекцију, санитарно - техничке и хигијенске услове уз поштовање минималне дистанце између лица од 2 метра, уз обавезно коришћење заштитне маске и да то чини на исправан начин, покривајући у потпуности нос и уста,
5) на улазу у затворени простор обавезно је постављање дезинфекционе баријере са одговарајућим дезинфекционим средством,
4. Препручује се привредним друштвима и предузетницима који обављају угоститељску делатност (ресторана, кафића, барова, кладионица, објеката брзе хране и других угоститељских објеката) на територији општине Неготин да:
 радно време ограниче на период од 07.00 до најкасније 23.00 часа сваког дана уз обавезну примену свих мера, прописаних Уредбом и Наредбом,
 на улазу у затворени простор објекта мора се видно истаћи дозвољени максималан број корисника-потрошача.
5. Препоручује се продавницама, тржним центрима, експозитурама банака, објектима пошта и другим малопродајнимо бјектима:
 Радно време ограниче на период од 06.00 до најкасније 22.00 часа сваког дана.
6. Препоручује се козметичким салонима, фризерским салонима, салонима лепоте, приватним зубарским и сличним здравственим ординацијама, играоницама за децу, фитнес центрима и теретанама да рад организују уз поштовање свих превентивних мера, дезинфекционих, санитарно - техничких и хигијенских услова (обавезно ношење маски, дистанца, дезинфекција руку и просторија, дезинфекционе баријере са одговарајућим дезинфекционим средством итд.) и уз поштовање дистнце прописане Наредбом, а да радно време ограниче на период од 07.00 до најкасније 22.00 часа у току дана.
7. Налаже се ЈКП „Бадњево“ Неготин да поштује све раније прописане мере Штаба за ванредне ситуације које се односе на рад на „Зеленој пијаци“, „Цветној пијаци“ и „Млечној пијаци“ .
Продавци на „Зеленој пијаци“, „Цветној пијаци“ и „Млечној пијаци“, радници, као и купци морају носити заштитне маске на прописан начин.
Налаже се ЈКП „Бадњево“ Неготин да удаљи са „Зелене пијаце“, „Цветне пијаце“ и „Млечне пијаце“ продавце односно закупце тезги који на прописан начин не носе заштитне маске.
ЈКП „Бадњево“ Неготин да свакодневно врши чишћење и дезинфекцију на „Зеленој пијаци“, „Цветној пијаци“ и „Млечној пијаци“. У случају непоштовања одредби из ове тачке, Штаб за ванредне ситуације ће донети одлуку о затварању „Зелене пијаце“, „Цветне пијаце“ и „Млечне пијаце“.
8. Налаже се ЈКП „Бадњево“ Неготин да реализује све препоручене мере са 3 редовне седнице Штаба за ванредне ситуације за тероторију општине Неготин:
„У циљу побољшања хигијенских-епидемиолошких услова на јавним површинама у граду, JKP Бадњеву се налаже да у наредном периоду 2 пута недељно врши дезинфекција јавних површина у граду (градски паркови, спортска и дечија игралишта, пешачке зоне и трга у центру града, градске пијаце, површина испред државних и културних институција, банака, поште, саобраћајница у граду)“.
9. Препоручује се управницима стамбених заједница да редовно врше дезинфекцију јавних простора у зградама (заједничких просторија, ходника и гелендера) и да на улазу у стамбену јединицу поставе дезинфекциону баријеру (сунђер или сл.) натопљену одговарајућим дезинфекционим средством.
10. Утврђене мере овим Закључком примењују се од 12. августа 2020. године