Недеља, 22. Март 2020.

НОВЕ МЕРЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин на 6. ванредној седници донео је наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији општине Неготин:

1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то:

а) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеним местима преко 5000 становника;

б) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима до 5000 становника.

2. Забрањује се свим лицима излазак ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), у времену од 17 до 5 часова.

3. Забрањују се сва окупљања и задржавање на отвореном простору (градски паркови, спортска и дечија игралишта и друге јавне површине).

Штаб је наложио ЈКП „Бадњево“ Неготин да „ Пијачни ред “ на „Зеленој пијаци“ и „Цветној пијаци“ у Неготину на отвореном и затвореном простору, организује понедељком, средом и суботом, у времену од 7 до 15 часова.

 ЈКП Бадњево Неготин је у обавези да радно време регулисано овом Наредбом истакне на видна места и да упозори потрошаче и на поштовање прописа које налаже ванредно стање.

 Налаже се свим трговинама на велико и мало робом широке потрошње, и осталим трговинским продавницама-радњама, (беле технике, бутицима, фарбаре, гвожђаре, продавница обуће, салони намештаја и др.) и услужним делатностима (фризерски салони, салони лепоте и  сл.) на територији општине Неготин, да своју делатност у својим објектима обављају у времену од 7 до 15 часова.

Нове мере ступају на снагу у недељу 22.марта.