Понедељак, 24. Аугуст 2020.

Нацрт Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину

Преузмите: Јавни позив, 25.08.2020.год.
Преузмите: Програм јавне расправе, 25.08.2020.год.
Преузмите: 
Нацрт Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин
за 2020. годину са образложењем, 25.08.2020.год.

Преузмите:Закључак, 25.08.2020.год.

Република Србија

ОПШТИНА  НЕГОТИН

Општинска управа општине Неготин

Број:400-8/2020-IV/04

24.8.2020. године

             На основу члана  105. Статута општине  Неготин   („Службени лист општине Неготин“,број 4/2019),Општинска управа општине Неготин ,објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

 

ПРЕДМЕТ УПОЗНАВАЊА

 

  1. Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019 и 72/2019) у члану 42. став 4. прописано је да локални орган надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету локалне власти надлежном извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са нацртом одлуке о буџету.
  2. Сагласно наведеном Закону, сачињен је

 - Нацрт Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину

 МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА

3. У циљу свеобухватног разматрања наведеног документа, позивамо све школе,предшколску установу,јавно предузеће,јавне установе и остале заинтересоване грађане да узму активно учешће у јавној расправи, која ће се се одржати  у великој  сали на I спрату општине дана 28.08.2020. године са почетком у 10,00 часова,а у складу са програмом Јавне расправе који је објављен уз овај позив.

ОСТВАРИВАЊЕ УВИДА У НАЦРТ ОДЛУКЕ

 

 4. Нацрт одлуке наведене у овом Јавном позиву објављен је на званичном   сајту општине  www.negotin.rs.

     Све примедбе, предлоге и сугестије грађани могу доставити путем e-mail-a informatikang@yahoo.com или на јавној расправи.

                                      

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Зорица Мијушковић,с.р.