Четвртак, 31. Јануар 2019.

Листa јавних конкурса општине Неготин

Општинска управа општине Неготин је дана 31.01.2019. године објавила планирану Листу јавних конкурса општине Неготин који ће бити реализовани у току  2019.године.

Листу, која  је објављена у сарадњи са  Одсеком за планирање и стварање подстицајног окружења за стварање  цивилног друштва, Владе Републике Србије  / Канцеларијом  за сарадњу са цивилним друштвом. 

 Назив конкурса

Фаза

1. Јавни оглас за давање у у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Неготин у 1.кругу јавних лицитација- по добијању сагласности Министарства пољопривреде

Планиран

2. Јавни оглас за давање у у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Неготин у 2.кругу јавних лицитација- по добијању сагласности Министарства пољопривреде

Планиран

3. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Неготин- јун месец

Планиран

4. Конкурс за доделу стипендија за школску 2018/2019 годину који расписује Комисија за стипендирање студената и ученика средњих школа општине Неготин

Планиран

5. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Неготин- јун месец

Планиран

6. Конкурс за доделу средстава из програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин- оквирно мај месец

Планиран

7. Јавни конкурс за додлу средстава за невладине организације, удружења и друштва из прогрма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин- оквирно јул месец

Планиран

8. Јавни позив за реализацију програма стручне праксе који расписује општина Неготин и НСЗ

Планиран

9. Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање који расписује општина Неготин и НСЗ

Планиран

10. Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Неготин ради остваривања јавног интереса у области јаног информисања у 2019.години

Планиран

11. Конкурс за реализацију пројеката удружења грађана на терирорији општине Неготин у 2019.години

Планиран