Понедељак, 14. Октобар 2013.

Лицитација за закуп пољопривредног земљишта

Председник општине Мр Милан Уруковић расписао је јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), може се извршити у згради општине Неготин, у канцеларији бр 66 или 73 сваког радног дана од 12 до 14 часова.

Контакт особе:  Александра Матић и Мартин Поповић, тел. 019 544 171.

У бази конкурса општине Неготин можете погледати текст јавног огласа и преузети образац за подношење пријаве.

Крањи рок за подношење пријава за лицитацију истиче 29.10.2013.године у 15 часова.