Среда, 12. Аугуст 2020.

КАМПАЊА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НЕ ПАЛИ СТРЊИКУ!

Спаљивање стрњишта има вишеструке дуготрајне штетне последице. Штете на земљишту проузрокују високе температуре јер:

-          убијају корисне микроорганизме, што смањује принос будућих усева;

-          уништавају целокупан азот, који је потребно накнадно надоместити ђубрењем;

-          смањују садржај хумуса у земљишту, а за стварање 1 цм хумуса потребно је 100 година.

Спаљивање стрњишта наноси штете и животној средини:

-          дим и и штетни гасови загађују атмосферу;

-          промене у саставу тла ремете биолошку равнотежу и тиме угрожавају агроекосистем;

-          ватра уништава станишта птица и животиња;

-          паљења у близини националних паркова и резервата природе увек могу да доведу до пожара са катастрофалним последицама у овим заштићеним областима.

Са становишта безбедности у саобраћају, дим који настаје спаљивањем може да изненада или трајно прекрије саобраћајнице и посредно изазове удесе са људским жртвама и великом материјалном штетом.

Спаљивање жетвених остатака је ЗАКОНОМ ЗАБРАЊЕНО И КАЖЊИВО

-          спаљивање стрњишта је кажњиво по више закона;

-          карактерише се као кривично дело изазивања опште опасности;

-          власник пољопривредног газдинстава губи право на подстицајна средства у пољопривреди на период од две године.

-          за физичка лица предвиђена је казна од 100.000 динара;

-          за правна лица предвиђена је казна од од 300.000 до милион динара

-          изазивач пожара је дужан да надокнади трошкове интервениције ватрогасаца

ШТА ТРЕБА РАДИТИ?

1. Љуштење стрњишта

-          Што пре након жетве заорати стрњиште на дубину од 10 до 15 цм, што зависи од типа и влажности земљишта и количине жетвених остатака.

-          Препоручује се да се са заоравањем дода и азот у количини од 20 до 50 кг/ха Ова количина азота обезбеђује несметано разлагање биљних остатака чија је маса код озиме пшенице 3-7 т/ха.

2. Орање стрњишта на пуну дубину

-          Што пре након жетве заорати стрњиште на пуну дубину од 15 до 25 цм, што зависи од типа и влажности земљишта и количине жетвених остатака.

-          Истовремено са орањем неопходно је унети минерално ђубриво и стајњак. После орања бразду треба затворити употребом ваљка, дрљаче или сетвоспремача, да би се земљиште изравнало и тиме умањио губитак влаге.

 

Спаљивање жетвених остатака нема ниједну корисну особину! Само штетне!