Уторак, 28. Март 2017.

Јавни позив за предлоге за утврђивање назива улица, тргова и другог дела насељеног места на подручју општине Неготин

Преузмите : Јавни позив

На основу члана 11. и члана 42. тачка 41. Статута општине Неготин  („Сл. лист општине Неготин“, број: 9/2015-пречишћен текст), Одлуке о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова, начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број: 17/2016) и Решења о именовању комисије за утврђивање назива улица, тргова и других делова насељеног места („Сл.лист општине Неготин“, број: 22/2016), Комисија упућује

 

Ј А В Н И    П О З И В

грађанима општине Неготин да у писменом облику доставе

 

о б р а з л о ж е н е

        ПРЕДЛОГЕ

 ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГОГ ДЕЛА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

(КОЈИ НЕМАЈУ НАЗИВ)

ИЛИ ПРОМЕНУ НАЗИВА УЛИЦЕ, ТРГА ИЛИ ДРУГОГ ДЕЛА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КОМИСИЈИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

 

Називи улица, тргова и других делова насељених места утврђују се по именима знаменитих личности, значајних историјских, политичких, географских, етнолошких и других обележја.

При утврђивању назива улица и тргова полази се од:

- Имена личности које су потомке задужили несебичним пожртвовањем, јунаштвом, оданошћу, вером, добротворством, развојем писмености, науке, струке из одређене области друштвеног живота, уметничким стваралаштвом – од личности које су биле оснивачи, управљачи, владари, градитељи и слично у националним  и светским размерама;

- Значајних догађаја и датума из историје, науке, културе и сл.

У назив улице и трга може се унети само име умрле знамените личности из прошлости (члан 9. Одлуке о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова, начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији општине Неготин „Сл.лист општине Неготин“ , број: 17/2016).

Образложене предлоге, у року од 30 дана од дана објављивања позива, могу доставити групе грађана, чланови комисије, савет месне заједнице на чијој се територији налази улица, трг, односно други део насељеног места и то у писменом облику на шалтеру Услужног центра Општинске управе општине Неготин – за Одељење за општу управу, имовинске и стамбено комуналне послове, са назнаком „За Комисију за утврђивање назива улица, тргова и других делова насељеног места у општини Неготин“.

                                                                 

Председник комисије,

Ненад Војиновић, с.р.