Петак, 07. Јун 2019.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СИЛОСА И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА КП.БР. 2920/1 КО ПРАХОВО

Преузмите: Оглас

Преузмите: Пројекат архиктетуре