Четвртак, 08. Септембар 2016.

ЈАВНА НАДМЕТАЊА ЗА ЗАКУП ЛОКАЛА У УРОВИЦИ, БУКОВЧУ И КАРБУЛОВУ