Среда, 27. Мај 2020.

JABHO НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У JABHOJ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОTИH У К.О.: САМАРИНОВАЦ

Преузмите: Оглас


JABHO НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИИСКОГ ЗЕМЉИШТА У JABHOJ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОTИH
У К.О.: САМАРИНОВАЦ

 

Скупштина општине Неготин  на  седници  од  21.05.2020.године  донела је Решење о расписивању првог јавног надметања за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин и то: кп.бр. 1328, у К.О.: САМАРИНОВАЦ. Оглас за јавно надметање је објављен дана 27. маја 2020.године, на огласној табли општине Неготин  и званичној интернет страници општине Неготин www.negotin.rs.

 Пријаве се подносе у огласном року, односно  од 28. маја  2020.  године до 26. јуна 2020.године, а јавно надметање ћe се одржати 01. јула 2020. године у малој сали општине Неготин у 13,00 часова.