Четвртак, 13. Аугуст 2009.

Изградња станова за социјално угрожене

2113_1.jpg

У складу са националном стратегијом  за решавање питања избеглих и интерно расељених лица, Комесеријат за избеглице , УНХЦР, Центар за социјални рад и општина Неготин, 12. августа 2009. године потписали су уговор о изградњи  станова у социјално заштићеним условима, за смештај социјално угрожених избеглица и интерно расељених лица као и социјално угрожених лица из локалне заједнице.

Пројекат се састоји од две фазе. У првој фази биће изграђено 20 станова средствима УНХЦР, а у другој фази биће изграђено 12 станова средствима буџета општине Неготин. Избор корисника вршиће комисија састављена од представника уговорених страна, на основу правилника којим ће се регулисати поступак и критеријуми за избор корисника.