Петак, 01. Март 2019.

Иницијатива за социјалну димензију европских интеграција


Општина Неготин, једна је од 15 одабраних локалних самоуправа,  које ће учествовати у пројекту под називом „Иницијатива за социјалну димензију европских интеграција“. Састанку на коме су презентовани циљеви пројекта присуствовали су Мерлина Селенић, заменик председника Општине Неготин, Младен Бошковић, помоћник председника, Милош Гагић, члан Општинског већа задужен за социјална питања, представници Одељења за друштвене делатности Општинске управе, Центра за социјални рад и Националне службе за запошљавање, представници Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику, ASB-a (Arbeiter Samaritier Bund) и Иницијативе за развој и сарадњу.


Циљ  менторског пројекта  за одабране једнице локалне самоуправе је да осигура разумевање процеса планирања пројекта, односно идентфикацију потреба у локалној заједници, као и развој вештина потребних за израду квалитетних идеја, док ће резултат бити три формулисана нацрта пројектних предлога. Ти пројектни предлози ће бити део заједничког портфолија пројекта „Иницијативе за социјалну димензију европских димензија“који ће подстицати и подржавати националне, регионалне и локалне нивое власти, затим социјалне партнере и организације цивилног друштва за ефикасно коришћење доступних програма и средстава како би се осмислиле и спровеле боље социјалне политике на свим нивоима.