Петак, 29. Јануар 2016.

ФК „Хајдук Вељко“ покреће школу фудбала

Управни одбор Фудбалског клуба „Хајдук Вељко“ на седници одржаној 26. јануара, донео је Одлуку о формирању Школе фудбала „Хајдук Вељко“ и усвојио Правилник о раду школе. У образложењу које прати ову Одлуку, као разлог за формирање школе фудбала наводи се спуштање границе у раду са млађим узрастом и припрема млађих фудбалских нараштаја за такмичарске селекције „млађи пионири“ и пионири“, који у последње време бележе слабе резултате.

„Наши мотиви су да природу детета, која подразумева физичку активност и игру, а коју је савремени начин живота одузео, вратимо деци и фудбалском игром створимо услове и помогнемо њиховом физичком, социјалном и спортском развоју.  Акценат у раду наше школе биће усмерен ка основним фудбалским знањима, која се огледају у вештини баратања лоптом, развоју моторичких способности и интелектуалчних способности, које се испољавају кроз решавање ситуација које се појављују у веома динамичној фудбалској игри. Фудбал ће у нашој школи бити начин и средство да на децу пренесемо многе позитивне животне вредности, као што су солидарност, толеранција, фер-плеј, међусобна сарадња и подршка, заједништво, победнички менталитет“ – истиче Јован Мариновић, вд руководилац школе.

Програм рада школе фудбала „Хајдук Вељко“ биће у функцији забаве, учења, правилног развоја и васпитања, поштујући развојне фазе сензитивног и когнитивног развоја, а рад ће бити прилагођен деци узраста од 6 до 10 година.