Недеља, 01. Јануар 2006.

ЦРНОМАСНИЦА

Црномасница је до 1919. године била под Бугарском. Не постоје подаци о прошлости насеља и пореклу становништва.

Контакт адреса Месне канцеларије у насељу је МК Црномасница 19315 Црномасница, број телефона +381 (0)19 530 - 898.