Понедељак, 27. Мај 2019.

АПЕЛ ГРАЂАНИМА !

На основу Закључка донетог на Првој ванредној седници Штаба за ванредне ситуације  и надлежности  Штаба да се стара о информисању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама на њиховом отклањању обавештавамо грађане, да је Законом о о заштити од пожара, строго забрањено изазивање пожара на отвореном простору, посебно на депонијама и сметлиштима где услед пожара долази до сагоревања разних штетних материја чиме долази до загађења животне средине и угрожавања здравља људи. Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин апелује на грађане да обрате посебну пажњу и уколико примете да неко предузима радње на изазивању пожара несавесне грађане пријаве надлежним органима.