Понедељак, 24. Јул 2023.

4. ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На данас одржаној 4. Ванредној седници Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин, којом је председавао Богдан Гугић, заменик команданта Штаба и заменик председника Општине Неготин, разматрано је стање на локалним општинским и сеоским некатегорисаним путним правцима у реонима села Плавна, Уровица и Штубик, након великих количина атмосферских падавина и упозорење за предузимање превентивних и оперативних мера на основу дописа Одељења за ванредне ситуације у Бору у вези прогнозе Републичког хидрометеоролошког завода за другу половину јула месеца, на опасност - топли талас, који је карактерисан високим температурама, од 32 до 36 степени, а локално и топлије и до 40 степени, при чему се очекују и тропске ноћи са минималном температуром већом од 20 степени.
 
 
 
Након извештаја надлежних инспектора који су обишли терен после ванредног догађаја 16-17. јула и 22-23.јула, чланови Штаба усвојили су закључак да ЈКП „Бадњево“ Неготин формира Стручни тим за процену радова које треба извести на наведеним путним правцима и сачини предмер и предрачун утрошка материјала као и ангажовање потребне механизације за извођење радова и достави у што краћем року достави у циљу спровођења тендерске процедуре и одређивања извођач радова.
 
 
Чланови Штаба су усвојили и препоруку, да ће у случају потребе ЈКП Бадњево Неготин извршити дистрибуцију воде за пиће (цистерном или бидонима) на угроженим подручјима на којима је дошло до поремеђаја или престанка снабдевања водом за пиће, да се становништву са инвалидитетом и старијој популацији, омогући достава одговарајуће количине флаширане воде (преко Центра за социјални рад и Црвеног крста као и јединице локалне самоуправе). У случају потребе, у сарадњи са локалном здравственом установом, појачати постављање пунктова за пружање прве медицинске помоћи на најпрометнијим локацијама на територији ЈЛС, појачати преветивне мере заштите од пожара на отвореном простору и сарадњи са ЈП Србијашуме, саветима месних заједница на територији општине Неготин, Ватрогасно спасилачком једницом у Неготину, добровољним ватрогасним друштвима, приватним власницима и корисницима. У случају да је домаћинствима онемогућено појење стоку обезбедити да се вода за пиће дистрибуира и за појење стоке оним домаћинствима којима је то неопходно, а које ће пријавити Ситуационом центру за обавештавање.
 
 
 
Грађани се могу свакодневно информисати и затражити помоћ преко Ситуационог центра за обавештавање на тел. 019/544-000 и моб.тел. 069/8482785.