Четвртак, 28. Септембар 2017.

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ЦЕНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/18 ГОДИНУ

ЈКП „Бадњево, на основу Уредбе о утрђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (”Сл.гласник РС”, бр.63/15), поднело је Скупштини општине Неготин, Захтев за одобрење цена топлотне енергије за крајње купце за наступајућу грејну сезону која почиње 15.10.2017.године, а завршава се 15.04.2018.године.

Преузмите : Захтев за одобрење цена топлотне енергије за крајње купце за грејну сезону 2017/18. годину

Преузмите : АПР подаци о предузећу

Преузмите : Предлог цена топлотне енергије за купце за грејну сезону 2017/18 године – табела 1

Преузмите : Табела 1. Варијабилни трошкови

Преузмите : Табела 2. Фиксни трошкови 

Преузмите : Табела 3. Амортизација

Преузмите : Табела 4. Регулисана Средства

Преузмите : Табела 4б

Преузмите : Табела 5a. Стопа приноса на регулисана средства и Табела 5б. Позајмљени капитал

Преузмите : Табела 6. Остали приходи

Преузмите : Табела 7. Корекциони елемент

Преузмите : Табела 8. Табела 8. Регулаторни извештај

Преузмите : Образложење за предложене цене топлотне енергије за грејну сезону 2017/18. годину

Преузмите : Одлука НО ЈКП „Бадњево“ Неготин о утврђивању ценовника грејања 2017/18. године

Преузмите : Предлог ценовника грејања  за испоручену енергију крајњем купцу израчуната на основу метдологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотним енергијом за грејну сезону 2017/18 године

Преузмите : Опис расположивих средстава и извора финансиранјазаобављање енергетске делатности

Преузмите : Информације о процењеном приходу од продаје топлотне енергије крајним купцима по новим ценама

Преузмите : Начин израчунавања тарифа за топлотну енергију и утврђивања цена грејања на течна и чврста горива за грејну сезону 2017/18 годину