Петак, 16. Јул 2010.

– Упознавање са кластерима

2776_1.jpg

Заменик председника општине Неготин Бранко Марковић разговарао је јуче са Џоном Марејем, директором Агенције за развој нових пословних кластера „Growthclusters-BG“. На састанку се разговарало о могућностима и потенцијалима за формирање кластера у области пољопривреде, туризма, агротуризма и другим областима на територији општине Неготин.
Кластери представљају географску концентрацију међусобно повезаних предузећа, сродних и различитих делатности, специјализованих добављача, пружаоца услуга и, са њима повезаних, организација подршке (образовних и научно-истраживачких институција, агенција и сл.) које се на одговарајућем подручју делатности надмећу, али и сарађују.
Директор Агенције за развој малих предузећа посетиће општину Неготин И у септембру, када ће дати и предлоге за оснивање кластера.