Уторак, 10. Новембар 2009.

– Проблеми са фирмом “Топлинг” Д.О.О

2257_1.jpg

Вршилац дужности директора ЈКП “Бадњево” Дејан Радојевић са својим сарадницима, упознао је данас Љубишу Ђорђевића,  председника Привременог органа општине Неготин са дописом који је овом предузећу упутио “Топлинг” Д.О.О Београд, а где је предмет Уговор о ангажовању подизвођача за пружање услуга грејања и Анекс овог уговора.

“Топлинг” се дописом позива на уговор и Анекс уговора којим је регулисано шта ова фирма треба да ради и колико да инвестира у текуће и инвестиционо улагања У допису који је “Топлинг” Д.О.О упутио ЈКП “Бадњево” наведено је да је вредност опреме, радова, услуга и других активности које је до сада ова фирма извршила у Топлани Борска 400.000 евра, од уговором предвиђених 500.000 евра. Такође се наводи да ће ова фирма извршењем осталих обавеза  током грејне сезоне 2009/2010. инвестирати близу 700.000 евра. Проблем је међутим што је уговором  такође предвиђено да о свим изведеним радовима треба да се састави записник са ЈКП “Бадњево”, што по речима надлежних у овом предузећу није учињено, па не може да се процени права вредност улагања ове фирме. 

Дејан Радојевић, в.д. директора ЈКП “Бадњево”, у допису који је упутио Привременом органу општине Неготин затражио је да се локална самоуправа, као оснивач комуналног предузећа, укључи у решавање насталих проблема и формира стручну комисију која ће проверити све наводе из дописа.

2257_2.jpg

На данашњем састанку разговарало се и о проблему прокишњавања Хале спортова. Иако је крајем 2007. године извршена санација крова Хале спортова, која је подразумевала скидање шљунка и свих слободних делова постојеће хидроизолације са крова објекта, попуњавање неравнина на старој хидроизолацији и израду и монтажу поцинковане лимене опшивке симса, једини затворени спортски објекат у граду и даље прокишњава и ствара велике проблеме спортистима који тренирају и одигравају утакмице у њему. На основу документације, коју су данас доставили надлежни из ЈКП „Бадњево”, за санацију крова Хале спортова, извођачу радова фирми „МКЛ Инжењеринг” из Ниша преко инвеститора ЈКП „Бадњево”, исплаћено је 2.058.152,46 динара, а гарантни рок за изведене радове по уговору је 10 година, уз обавезу извођача да све недостатке отлони о свом трошку. Данас се разговарало и о проналажењу решења за овај проблем, како би се спортским екипама обезбедили услови за тренинге и одигравање утакмица.