Среда, 11. Новембар 2009.

– Министар Драгин започео радове на пошумљавању у општини Неготин

2264_1.jpg

Министар  пољопривреде, шумарства и водопривреде др Саша Драгин данас је започео је радове на пошумљавању државног земљишта у околини села Видровац. Прве саднице са министром Драгином засадио је и председник Привременог органа општине Неготин Љубиша Ђорђевић.  

2264_4.jpg

У току јесени на овом подручју планирано је пошумљавање укупно 63 хектара, од тога 53 хектара црног бора односно 132.500 садница и 10 хектара са 4.000 садница домаћег ораха уз учешће средстава из буџета. Циљ пошумљавања овог земљишта је заштита од ерозије и производња дрвне масе као и подизање опште шумовитости на територији Републике Србије.

2264_5.jpg

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде сваке године расписује Конкурс за заштиту и унапређивање шума, у оквиру кога учествује у финансирању радова на подизању нових шума, нези новоподигнутих засада, производњи шумског репродуктинвог материјала и др.

У пролеће 2009. године Министарство је склопило уговоре са корисницима и власницицма  шума и шумског земљишта, као и пољопривредног земљишта, за подизање нових шума на укупно 1400 ха, од чега 800 ха у приватној својини, бесплатном поделом садница физичким лицима.Такође је финансирана производња 3.600.000 садница за пошумљавање и око 230.000 кг шумског семена.

За јесен 2009. године на Конкурс су пристигли захтеви за финансирање радова на пошумљавању за укупно око 1000 ха, од чега 680 ха у приватној својини. Усвајањем новог Закона о пољопривредном земљишту створени су услови за интензивније пошумљавање мање продуктивног пољопривредног земљишта.