Понедељак, 19. Јул 2010.

– Активности Јавног предузећа за грађевинско земљиште

2779_1.jpg

Екипе зајечарског Предузећа за путеве – Страбаг и Водопривредног хидрограђевинског предузећа које је Јавно предузеће за грађевинско земљиште ангажовало  на пословима крпљења ударних рупана локалним саобраћајницама и улицама у граду, приводе ових дана послове крају.

2779_2.jpg

Вредност планираних радова за ову годину је 16.800.000 динара , од чега ће Предузећу за путеве – Страбаг Зајечар, за послове санације ударних рупа на локалним путевима бити исплаћено 4.600.000 динара, док ће радови на санацији ударних рупа на градским улицама, које изводи ВХДП коштати 12.600.000 динара.

По речима в.д. директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, Стојана Стефановића, континуирано се изводе и планирани радови у улицама Рајка Боснића, Дунавској и делу улице Бранка Перића.

2779_3.jpg

У току је и поступак спровођења јавне набавке велике вредности за избор најповољнијег понуђача за следеће послове : Наставак изградње фекалне канализације у Неготину, Израда пешачких стаза у парк шуми “Цвећара”, Изградња фонтане у централној пешачкој зони, Местимично поправљање коловоза-тампонског слоја локалних путева који нису асфалтирани и улица у месним заједницама, Изградња тротоара у улици Косте Тодоровића, Наставак извођења радова између улице Добропољске, Дечије установе и Више школе за васпитаче и Наставак извођења радова на реконструкцији централне зоне. Као и поступак спровођења јавне набавке за мале вредности за послове Набавке, поправке, замене и постављања вертикалне сигнализације у граду и Хоризонтално обележавање улица.

Недавно је потписан уговор са најповољнијим извођачем радова на реконтрукцији моста у Шаркамену, а ових дана ће бити закључен и уговор са извођачем радова на санацији тротоара у улици Србе Јовановића. У току је и прибављање података за израду пројектне документације Пикијеву улицу.