Уторак, 07. Мај 2013.

Техничка школа Неготин

ИСТОРИЈА

Техничка школа у Неготину почела је рад са два одељења 1966. године као истурено одељење Образовног центра „Иво Лола Рибар“ из Бора под називом: Школа са практичном обуком “Иво Лола Рибар” Бор - одељење у Неготину.

Настава се изводила у фабрици ИХП Прахово за чије потребе је и основана, да би се из године у годину селила и као подстанар радила у просторијама ОШ "Вук Караџић" и Гимназије.

У Букову 1972. добија своју зграду, али и њу напушта 1984. и сели се у зграду Завода за васпитање младих.

Марта 1996. године Министарство за рад, борачка и социјална питања својом одлуком укида завод и од тада школа добија на располагање целу зграду, а тиме и просторне могућности да на најбољи начин реши питање организације васпитно - образовног рада.

Школа је регистрована за средње образовање.

Од почетка па до данас школовали су се кадрови:

хемијско - технолошки II, III, IV степен
економско - комерцијални III, IV степенмашинску II, III, IV, V степен и електро III и IV степен

ШКОЛА ДАНАС

Данас одлуком Министарства просвете број: 022-05-00303/94-03 од 04.05.1994. год. школа образује кадрове за подручја рада:

Машинство и обрада метала (образовни профили)

- машински техничар за компјутерско конструисање IV степен
- машински техничар IV степен
- аутомеханичар III степен
- механичар грејне и расхладне технике III степен

Електротехника (образовни профили)

- електротехничар рачунара IV степен
- електротехничар електромоторних погона IV степен
- електромеханичар за машине и опрему III степен
- електромонтер мреже и постројења III степен.

У школи успешно ради и ученичка задруга са следећим погонима:

1. електротехничка радионица за поправку електромотора и кућних електро апарата
2. аутомеханичарска радионица
3. металостругарска радионица
4. сито штампа- штампање рекламног материјала, компјутерска припрема за штампу.

МИСИЈА ШКОЛЕ

Мисија Техничке школе је образовање ученика III и IV степена машинске и електротехничке струке, оспособљавање ученика за самосталан и професионално-компетентан рад и њихово оспособљавање за даље школовање.


Вршилац дужности директора Техничке школе у Неготину је Славиша Гмитровић.

КОНТАКТ :

Техничка школа Неготин
Пикијева 9
19 300 Неготин

Телефон/ фах : 019/ 544-185

Е-маил : tehnickanegotin@gmail.com, tehnickaskola@ptt.rs

http://www.tehnicka-negotin.com/