Уторак, 07. Мај 2013.

Основна школа "Вера Радосављевић"

Основна школа „Вера Радосављевић“ је основана 1964. године.

 

У саставу матичне школе су и подручна одељења: Брестовац, Мокрање, Речка, Сиколе, Самариновац.

Школа има 29 одељења у којима наставу похађа око 600 ученика. У подручним одељењима је организован и предшколски програм. У школи је запослену 67 радника од који 45 представљају наставно,  а 22 ваннаставно особље.

М И С И Ј А 

Ми смо основна школа која већ четири деценије васпитава, образује и оспособљава ученике за стицање знања и умења која ће бити основ за даље  школовање и успешно укључивање у савремено друштво. 
     
В И З И Ј А 

Желимо да постанемо школа у којој ће ученици у циљу стицања и проширивања знања, бити у могућности да користе стручне и савремене изворе информација; да радимо на успешнијем укључивању деце која слабије напредују.
 
Реализовани пројекти од 2005. године:
 
„ Школа креатор стручног усаврашавања“

„ Инклузија маргинализованих група у образовно-васпитни систем“

„ Интеграција деце из повратничке популације у образовни систем“ 
 
Пројекти чија је реализација у току:
 
- „Школско развојно планирање“ -2006. – 2009. године

- „Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за нашу децу “ -новембар 2007. – јун 2009. године. Пројекат се организује у сарадњи са организацијом Уницеф за Србију.

Директор школе :  Светислав Трнкић, професор физичког васпитања

Koнтакт : 

Основна школа “Вера Радосављевић“

Јована Јовановића  Змаја бб

19300 Неготин

Телефони:

Директор : 019/545 085 

Секретар : 019/542 737 
               
Стручни сарадници : 019/542 270 

Факс : 019/545 085

E-mail: osvera@nadlanu.com

Web :  osveraradosavljevic.edu.rs