Четвртак, 10. Април 2014.

Oсновна школа "Стеван Мокрањац" Кобишница

ИСТОРИЈАТ

Основна школа "Стеван Мокрањац" је једна од најстаријих школа у нашем крају. Почетак основног школства у нашем селу датира још од 1867. године. Међутим, тад још није постојала зграда у којој би се обављало процес васпитања и образовања. Почетком двадесетог века (1907) изграђене су школске зграде у Кобишници и Буковчу. Школска зграда у подручном одељењу у Србову изграђена је много касније, почетком 1935. године. Школе у подручним одељењима Србово и Буковче су четворогодишње, а матична школа у Кобишници је осмогодишња. Тренутно у школи имамо 217 ученика, распоређених у 13 одељења разредне и предменте наставе.

АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ

Наставни кадар школе (8 професора и 16 наставника) је стручан и веома заинтересован за укључивање у све процесе везане за реформу у образовању. До сада су наши наставници и учитељи похађали скоро све семинаре. Иако малобројни наши ученици су у оквиру својих интересовања и могућности, увек били заинтересовани за учешће на свим конкурсима и такмичењима која се организују у оквиру наше општине и округа. Наши ученици су освојили многобројне награде којима се поносимо. Наша школа учествује у свим хуманитарним акцијама. Имамо квалитетну сарадњу са локалном организацијом црвеног крста, колом Српских сестара из Неготина, Ресурс центром, Женским Форумом. И сами у оквиру школе врло често организујемо хуманитарну помоћ, онима која је потребна. Финансирамо се искључиво из материјалних средства које преносе Општина и Министарство. Имамо добру сарадњу са родитељима и локалном и сл. сарадњу, него што су спремни да материјално помогну потребе школе.

МИСИЈА

Мисија наше школе је да подстичемо и развијамо лични развој ученика и наставника, развијамо свест о правима и одговорностима свих актера у животу и раду школе. Негујемо међусобно разумевање и уважавање, креативност, свестраност и слободу личности. Ученике оспособљавамо за даље школовање и примену стручних знања.

ВИЗИЈА

Желимо да постанемо школа у којој ће ученици и наставници, да се оспособе за коришћење информатичке опреме и осталих савремених наставних средства (рачунари, видео бим, панои, феро-магнетне табле). Оспособљавање кадрова за рад са савременим наставним средствима и за презентацију савремених програма. Више огледне наставе, методе савременог учења и активног учења, школе у природи. Већа сарадња школе са локалном заједницом.