Уторак, 07. Мај 2013.

Oсновна школа "Бранислав Нушић" Уровица

О ШКОЛИ ...

Школа у Уровици почела је са радом 1865. године, када је сазидана и прва школска зграда са две учионице. Да је број деце био велики говори податак да је 1869. године дозидана велика учионица. Због бројности деце која су хтела да науче читање, писање, рачун 1898. године дозидана је још једна учионица и канцеларија. 1908. године је сазидана још једна школска зграда коју чине учитељски стан и једна учионица.

Подаци о броју разреда и развијености школе нису потпуни до 1945.године. Од 1945. до 1959. школа ради као четвороразредна. Од 1950.године прераста у осморазредну школу. Подручно четвороразредно одељење на Обршју основано је 1956. године, а подручно одељење у Слатини припојено је школи 1966.године. Ученици од 5 - 8 разреда похађају наставу у матичној школи у Уровици. Архива не располаже исцрпним подацима о раду школе од пре сто тридесет година, али сматра се да су и ово довољни подаци који говоре о постојању школе у Уровици.

Нова школска зграда подигнута је 1985.године. Школско звоно огласило се 1. септембра исте године. Укупна нето површина је 911м квадратних, што просечно по ученику износи 3,16м квадратних. Школски простор задовољава потребе једне савремене организације наставе.

За грејање укупног школског простора при школи постоји сопствена топлана на чврсто гориво са просторијом за огрев.

Основна школа „Бранислав Нишић“ у Уровици данас је савремена и модерна школа која спада у ред опремљенијих и најуређенијих школа и Србији, имајући у виду простор, опремљеност очигледним наставним средствима и наставнички кадар.

Дан наше школе је датум Нушићевог рођења - 8. октобар. За његов 130. рођендан школа је 8. октобар 1995. године, као признање за рад, на поклон добила своју монографију и бисту Бранислава Нушића, чије име с поносом носи.

Школа располаже са 12 учионица. Потпуно опремљеним кабинетима физике и хемије и информатике (са локалном мрежом од 10 рачунара). Настава физичког васпитања одвија се у фискултурном салом која има и пратећу просторију за пресвлачење ученика. Зборница и канцеларије оногућавају наставници лакшу припрему за часове. У подручном одељењу у Слатини ученици од првог до 4 разреда уче у 2 учионице са одговарајућим пратећим просторијама.

Културна и јавна делатност школе је једно од подручја васпитно-образовних активности којом се остварује чвршћа и непосреднија веза са друштвеном средином.

Циљ ове школске делатности је унапређивање васпитно-образовног рада у школи и општег културног и образовног нивоа рада у друштвеној средини.

Основни задаци културне и јавне делатности школе су да ученицима, наставницима и другим радницима обезбеди учешће друштвеном животу средине; да омогући друштвеној средини учешће у остваривању циљева, задатака и садржаја васпитања и образовања; да обезбеди услове за успешно извршавање годишњег програма рада школе и унапређивање васпитања и образовања; повеже и организује сарадњу са свим чиниоцима у друштвеној средини; прилагоди садржаје и облике ове делатности својим потребама и могућностима као и потребама и могућностима средине; доприноси подизању и развијању културе рада и живљења у средини; сарађује са породицама и другим чиниоцима средине ради јединственог деловања на развој и васпитање деце и омладине; активно учествује у јединственом деловању на младе у својој средини на свим нивоима васпитно-образовног рада.

У школи се негује љубав према спорту. Својевремено постојао је женски рукометашки тим и мушка фудбалска екипа. Сада постоји само фудбалска екипа. Крос се одржава сваке године са различитим релацијама. Ту је наравно заступљена и рекреативна настава која се организује сваке школске године.