Понедељак, 18. Фебруар 2013.

Заузеће површине јавне намене привредним киосцима

 Преузмите: Исправку огласа

Комисија за спровођење поступка јавног оглашавања за постављање привредних киоска привременог карактера на територији општине Неготин, на основу члана 4. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера и споменика, спомен обележја, балон хала спортских намена и надстрешница у јавном превозу (,,Службени лист општине Неготин“, број: 23/2011 и 24/2011), Плана о одређивању локација за постављање мањих монтажних објеката – киоска привременог карактера на територији општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, бр. 6/2012, 27/2012) и Одлуке Управног одобра Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин бр.01-1969/4 од 04.12.2012.године о доношењу Програма за уређење грађевинског земљишта за постављање мањих монтажних објеката - киоска, привременог карактера, на територији општине Неготин

ОГЛАШАВА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПРИВРЕДНИМ КИОСЦИМА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

 1. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Локације за заузеће површине јавне намене привредним киосцима:

 Локација 1:  Tрг Стевана Мокрањца 1 (градски парк), к.п.бр. 858/1(део) К.О. Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 33 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 45.738,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 60.347,30 динара.

Локација 2:  Tрг Стевана Мокрањца 1 (градски парк), к.п.бр. 858/1(део) К.О. Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 33 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 45.738,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 60.347,30 динара.

Локација 3: ул. Станка Пауновића (градски парк), к.п.бр. 858/1(део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 27.720,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 60.347,30 динара.

Локација 4: ул. Трг Ђорђа Станојевића (код АИК банке), к.п.бр. 123 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа, књига и сл.; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 33 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 45.738,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 60.347,30 динара.

Локација 5: ул. Tрг Ђорђа Станојевића (испред Комерцијалне банке), к.п.бр. 169 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2, тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: пружање услуга мењачких послова (мењачница); почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 33 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 45.738,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 60.347,30 динара.

Локација 6: угао ул. Кнез Михајлове и Обилићеве к.п.бр. 799/2 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 24,40m2, површина објекта 6,10 m2, тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 43.920,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 60.347,30 динара.

Локација 7: ул. Србе Јовановића (код кружног тока), к.п.бр. 94 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 27.720,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 60.347,30 динара.

Локација 8: ул. Аге Рогожинаревић к.п.бр. 94 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 27.720,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 60.347,30 динара.

Локација 9: ул. Аге Рогожинаревић к.п.бр. 94 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 40,00m2, површина објекта 23,40 m2 , тип и величина: правилан шестоугаони киоск; делатност и намена: трговинска или занатско-услужна делатност; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 72.000,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 231.496,20 динара.

Локација 10: ул. Аге Рогожинаревић к.п.бр. 94 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 40,00m2, површина објекта 23,40 m2 , тип и величина: правилан шестоугаони киоск; делатност и намена: трговинска или занатско-услужна делатност; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 72.000,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 231.496,20 динара.

Локација 11: ул. Косте Тодоровић к.п.бр. 3086/1 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 27.720,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 14.896,20 динара.

Локација 12: ул. Косте Тодоровић к.п.бр. 3086/1 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 40,00m2, површина објекта 23,40 m2 , тип и величина: правилан шестоугаони киоск; делатност и намена: трговинска или занатско услужна делатност; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 72.000,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 57.142,80 динара.

Локација 13: ул. Косте Тодоровић к.п.бр. 3086/1 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 40,00m2, површина објекта 23,40 m2 , тип и величина: правилан шестоугаони киоск; делатност и намена: трговинска или занатско услужна делатност; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 72.000,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 57.142,80 динара.

Локација 16: ул. Градиште бб к.п.бр. 12742/1 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 27.720,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 18.361,00 динара.

Локација 17: ул. Насеље Вељко Влаховић к.п.бр. 5251 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 16,80m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 30.240,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 42.254,70 динара.

Локација 18: ул. Насеље Вељко Влаховић к.п.бр. 5251 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 25,80m2, површина објекта 12,00 m2 , тип и величина: шестоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, кафе, пецива, др.; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 46.440,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 83.124,00 динара.

Локација 20: ул. Карађорђева к.п.бр. 1850/1 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе и др.; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 27.720,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 6.100,00 динара.

Локација 29: ул. 28. марта к.п.бр. 3269/2 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 14,00m2, површина објекта 9,00 m2 , тип и величина: правоугаони облик киоска; делатност и намена: продаја штампе и др.; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 25.200,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 21.978,00 динара.

Локација 30: к.п.бр. 9058 (део) КО Михајловац, површина урбанистичке парцеле 16,00m2, површина објекта 9,00 m2 , тип и величина: правоугаони облик киоска; делатност и намена: продаја штампе и др.; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 16 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 23.040,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 1.800,00 динара.

Локација 31: к.п.бр. 9058 (део) КО Михајловац, површина урбанистичке парцеле 16,00m2, површина објекта 9,00 m2 , тип и величина: правоугаони облик киоска; делатност и намена: продаја штампе и др.; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 16 динара/m2 дневно; период заузћа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 23.040,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 1.800,00 динара.

Локација 32: ул. Трг Ђорђа Станојевића к.п.бр. 123 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа, књига и сл.; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 33 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 45.738,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 60.347,30 динара.

Локација 33: ул. ЈНА између тротоара и паркинга на углу ЈНА и Саве Драгојевића, к.п.бр. 160 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 14,55m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штамп дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 26190,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 60347,30 динара.

Локација 34: ул. Аге Рогожинаревић к.п.бр. 93 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 40,00m2, површина објекта 23,40 m2 , тип и величина: правилан шестоугаони киоск; делатност и намена: трговинска или занатско – услужна делатност; почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 72.000,00 динара; висина накнаде за уређење грађевинског земљишта: 231.496,20 динара.

Гарантни износ уплаћује се на рачун: 840-718804-26, позив на број: 97 76-072, прималац: општина Неготин – депозитни рачун, сврха: гарантни износ за учешће на јавном надметању са означењем броја локације и улице у којој се налази.

Урбанистичко-технички услове за постављање привредних киоска утуврђује Изводом из плана Завод за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин на захтев учесника јавног надметања са најповољнијом понудом и то на основу Плана о одређивању локација за постављање мањих монтажних објеката – киоска привременог карактера на територији општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, бр. 6/2012, 27/2012)

2. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Огласни рок траје 15 дана од 18.фебруара 2013.године до 04.марта 2013.године.

Јавно надметање за локацију 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 одржаће се 06.марта 2013.године у 12.00.часова у Малој сали СО Неготин.

Јавно надметање за локацију 12,13,16,17,18,20,29,30,31,32,33,34 одржаће се 07.марта 2013.године у 12.00.часова у Малој сали СО Неготин.

Само заинтересованим лицима за учешће на јавном надметању који у канцеларији 77 Општинске управе општине Неготин радним данима у току огласног рока од 13.00 до 13.30. часова поднесу, најкасније дан пре времена разгледања, писану пријаву са именом и презименом и контакт телефоном пружиће се могућност да разгледају локације, а о часу разгледања ће бити обавештени од стране комисије, и то: 1) локације 1,2,3,4,5,6,32,33 дана 26.фебруара 2013.године; 2) локације 7,8,9,10,34 дана 27.фебруара 2013. године 3) локације 11,12,13,16,17,18,20,29 дана 28.фебруара 2012.године 4) локације 30,31 дана 01.марта 2013.године.

Право учешћа на јавном надметању имају правна и физичка лица и предузетници.

Обрасци пријава за преузимање:

Образац пријаве за физичка лица

Образац пријаве за правна лица

Образац пријаве за предузетнике

Физичка лица уколико стекну својство учесника јавног надметања са најповољнијом понудом дужна су да се региструју као предузетници или правна лица најкасније у року од 15 дана од дана правноснажности решења о заузећу јавне површине привредним киоском.

Пријаве за јавно надметање преузимају се и подносе искључиво на обрасцу пријаве чији је саставни део образац пуномоћја који се преузима у пријемној канцеларији Општинског услужног центра општинске управе општине Неготин, међуспрат, трг Стевана Мокрањца 1, 19300, Неготин,  радним даном од 07.00. до 15.00. часова, или електронским путем преко www.invest.negotin.rs или www.negotin.rs.

Пријаве се подносе у затвореним ковертама на чијој полеђни пише:,, Општина Неготин - пријава поводом јавног огласа број: 352-15/2013-IV/01 за локацију број_____“, а на предњој страни име презиме и адреса односно назив и седиште подносиоца пријаве.

Пријаве се не могу слати поштом.

Пријава мора да садржи: назначење Комисије за спровођење поступка јавног оглашавања за постављање привредних киоска привременог карактера на територији општине Неготин; број и датум јавног огласа, број локације, површину локације, почетни лицитациони износ; изјаву о сагласности за учествовање у огласном поступку под условима огласа и преузетим, уз потврду о преузимању, пре подношења пријаве: обрасцем пријаве на јавни оглас и обрасцем пуномоћја; фотокопија важеће личне карте или путне исправе учесника јавног огласа и његовог заступника; име, презиме, адресу, јединствени матични број физичког лица, а за предузетнике порески идентификациони број, матични број, доказ о упису у привредни регистар; назив, седиште, матични број, порески идентификациони број, доказ о упису у регистар привредних субјеката за правна лица; уредно пуномоћје; доказ о уплаћеном гарантном износу на депозитни рачун.Уколико је подносилац пријаве страно  лице оно подноси исправе матичне земље на основу којих се идентификује и све остале исправе са овереним преводим на српски језик.

По истеку рока за прикупљање пријава за јавни оглас не могу се подносити нове пријаве.

Поднете пријаве се не могу накнадно мењати и допуњавати.

Својство учесника јавног надметања не може стећи подносилац пријаве која се сматра:

1)      неблаговременом, ако је поднета после истека огласног рока;

2)      недопуштеном, ако је учињена њена допуна или измена после подношења;

3)      неважећом, ако је непотпуна.

Својство учесника јавног надметања може стећи подносилац пријаве која се сматра важећом ако је потпуна и благовремена.

Неблаговремене, недопуштене и неважеће пријаве неће бити разматране.

Биће одобрено заузеће површине јавне намене учеснику јавног надметања који понуди највећи дневни износ локалне комуналне таксе по започетом квадратном метру.

Локална комунална такса  плаћа се до 15 у месецу за претходни месец на основу задужења локалне пореске администрацији.

Учесник јавног огласа са највишом понудом губи право на повраћај гарантног износа уколико: одустане од заузећа површине јавне намене после јавног надметања, а пре доношења решења председника општине или пре његове правноснажности; или не закључи уговор о плаћању накнаде за уређење грађевинског земљишта и не плати накнаду у року од 8 дана од дана правноснажности решења о одобравању заузећа; или најкасније у року од 60 дана од дана правноснажности решења председника општине не достави организацицоној јединици општинске управе надлежној за комуналне послове све доказе да је испунио услове и прибавио сагласности из извода плана; достави све доказе да је испунио услове и прибавио сагласности из извода план, а не жели да буде уведен у посед или после увођења у посед одустане од заузећа површине јавне намене пре истека 90 дана од увођења у посед.

Учесник јавног огласа губи гарантни износ уколико: одустане од пријаве пре јавног надметања или се не појави на дан и у месту одржавања јавног надметања или одбија да учествује на јавном надметању.

Учесник јавног надметања са најповољнијом понудом је дужан да:

  1. закључи уговор о плаћању накнаде за уређење грађевинског земљишта и плати накнаду у року од 8 дана од дана правноснажности решења о одобравању заузећа површине јавне намене, а решење ће бити стављено ван снаге  уколико не закључи уговор;
  2. уклони објекат: постављен са одобрењем за постављање, ако је истекао рок за постављање назначен у одобрењу, односно ако је одобрење за постављање објекта престало да важи; постављен са одобрењем, а земљиште се приводи планом одређеној намени, или је потребно на месту објекта да се врше радови на комуналној инфраструктури; постављен са одобрењем, а дуже од 60 дана не обавља делатност; постављен са одобрењем, али се власник привременог објекта не придржава услова утврђених решењем којим је одобрено постављање; постављен са одобрењем, а планским документом је предвиђена његова замена, односно постављање другог објекта; постављен са одобрењем, а дође до укидања локације; и у другим случајевима сагласно важећој одлуци која уређује уклањање привредног киоска са површине јавне намене;
  3. обавести општинску управу општине Неготин да ће у току периода заузећа површине јавне намене привредним киоском привремено престати са обављањем делатност до 60 дана у привредном киоску;
  4. најкасније у року од 60 дана од дана правноснажности решења председника општине достави одељењу за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове: 1) доказе да је испунио услове и прибавио сагласности из извода плана и 2) решење организационе јединица општинске управе надлежна за послове урбанизма којим се потврђује да је пројектно-техничка документација за мањи монтажни објекат сагласна урбанистичким условима и сагласности односно изводом из плана.

На све односе у вези постављања привредних киоска на површину јавне намене примењују се важећи републички и прописи општине Неготин.

Оглас објавити у Службеном листу општине Неготин, и званичној интернет странице општине Неготин www.negotin.rs.и на огласној табли Општине Неготин и огласној табли Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин.

 

Број: 352-15/2013-IV/01

Дана: 14.02.2013. године

Н е г о т и н

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНИХ КИОСКА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Весна Лазаревић, дипл. правник