Среда, 28. Јун 2023.

Вршење стручног надзора над радовима на текућем одржавању Домова културе, објеката у селима Уровица, Слатина и Речка

Више информација (Портал јавних набавки): Линк