Уторак, 06. Децембар 2016.

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ШЕСТ СОФТВЕРСКИХ МОДУЛА ИНТЕГРАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА “HERMES“

Преузмите : Позив за подношење понуда
Преузмите : Конкурсну документацију
Преузмите : Одлуку о додели уговора
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору

 

Назив и ознака из општег речника набавке : 48700000 - подршка програмских пакета.

Рок за подношење понуде је 14.12.2016.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

Лице за контакт: Зоран Стојковић, моб.тел. 064/314-89-12 - телефон 544 000, локал 187 и Предраг Петровићмоб.тел.: 069/84-82-770 - телефон  544 000, локал 156 и jnnegotin@gmail.com    ili   informatikang@yahoo.com, са назнаком за ЈНМВ број 13/2016.