Четвртак, 28. Јул 2022.

УСЛУГА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И НАСТАВНОГ ОСОБЉА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23 ПО ПАРТИЈАМА

Преузмите: Јавни позив, 28.07.2022.год.
Преузмите: Техничку документацију - 1, 28.07.2022.год.
Преузмите: Техничку документацију - 2, 28.07.2022.год.
Преузмите: Критеријуме за доделу уговора - 1, 28.07.2022.год.
Преузмите: Критеријуме за доделу уговора - 2, 28.07.2022.год.
Преузмите: Образац - 1, 28.07.2022.год.
Преузмите: Образац - 2, 28.07.2022.год.
Преузмите: Образац трошкова припреме, 28.07.2022.год.
Преузмите: Опис критеријума, 28.07.2022.год.
Преузмите: Општи део, 28.07.2022.год.
Преузмите: Спецификације, 28.07.2022.год. (.zip)
Преузмите: Уговоре, 28.07.2022.год. (.zip)
Преузмите: Упутство, 28.07.2022.год.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 24.08.2022.год.
Преузмите: Обавештење о додели уговора,31.08.2022.год.
Преузмите: Обавештење - 1, 01.09.2022.год.

Преузмите: Обавештење - 2, 01.09.2022.год.