Среда, 26. Април 2023.

Прeдмeт jaвнe нaбaвкe су радови - санитарни чвор у комплексу Мокрањчеве куће, К.П. бр. 946 К.О.Неготин, Ул. Доситејева бр.7, Неготин

Више информација (Портал јавних набавки): Линк