Понедељак, 05. Децембар 2022.

План детаљне регулације за изградњу постројења за производњу електричне енергије – соларног парка (аеро и других врста соларних панела) и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације за изградњу по