Петак, 29. Мај 2020.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА DV 110 KV ПРП ЂЕРДАП 2 – ВЕ НИКИНЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА DV 110 KV ПРП ЂЕРДАП 2 – ВЕ
НИКИНЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН


Преузмите: Позив
Преузмите: Елаборат за рани јавни увид
Преузмите: Извод из ППО Неготин реферална карта 2 - Модел
Преузмите: Планирана намена Никине воде - Ђердап 2 - Модел