Среда, 07. Октобар 2020.

ОГЛАС ЗА ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЛА 3 У УРОВИЦИ

Преузмите: Оглас, 07.10.2020.год.
Преузмите: Пријаву (Физичко лице), 07.10.2020.год.
Преузмите: Пријаву (Предузетник), 07.10.2020.год.
Преузмите: Пријаву (Правно лице), 07.10.2020.год.
Преузмите: Менично овлашћење, 07.10.2020.год.
Преузмите: Нацрт уговора, 07.10.2020.год.


ОГЛАС ЗА ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЛА 3 У УРОВИЦИ