Уторак, 04. Април 2023.

Оглас о четвртом јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Општине Неготин