Четвртак, 08. Децембар 2016.

ОДРЖАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „HERMES“ СА 19 СОФТВЕРСКИХ МОДУЛА

Преузмите : Обавештење о покретању преговарачког поступка
Преузмите : Конкурсну документацију
Преузмите : Одлуку о додели уговора
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда по члану 36., став 1., тачка 2. ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр.68/2015)

 

 

Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, трг Стевана Мокрањца број 1.

19300 Неготин, ПИБ: 100566475; МБ: 07233345 ; Врста наручиоца: директни корисник- локална самоуправа; Интернет страница наручиоца: www.negotin.rs

1.Врста предмета набавке: набавке је одржавање интегралног информационог система „HERMES“ са 19 Софтверских модула   .

2.Опис предмета набавке: одржавање интегралног информационог система „HERMES“ са 19 Софтверских модула