Уторак, 20. Октобар 2020.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Преузмите: Јавни позив за учешће у јавној расправи, 20.10.2020.год.
Преузмите: Програм јавне расправе, 20.10.2020.год.
Преузмите: Одлуку о утврђивању просечних цена, 20.10.2020.год.
Преузмите: Закључак, 20.10.2020.год.
Преузмите: Извештај о спроведеној јавној расправи, 02.11.2020.год.РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

ОПШТИНА НЕГОТИН

Општинска управа општине Неготин

Одељење за буџет, финансије и

локалну пореску администрацију

Број: _________________

Датум: 20.10.2020.године

Неготин

Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин

телефон 019/544-554

e-mail: lpanegotin@gmail.com

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О НАЦРТУ  OДЛУКЕ O УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

 

 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Oдлуке o утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Неготин и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са текстом Нацрта Oдлуке o утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Неготин, са образложењем, који је одредило Општинско веће оппштине Неготин.

 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију

Руководилац одељења

Мирослав Кнежевић, с.р.