Уторак, 20. Октобар 2020.

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Преузмите : Јавни позив за учешће у јавној расправи, 20.10.2020.год.
Преузмите : Програм јавне расправе, 20.10.2020.год.
Преузмите : Нацрт Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину, 20.10.2020.год.
Преузмите: Образложење нацрта Одлуке о буџету општине Неготин за 2021 годину, 20.10.2020.год.
Преузмите : Закључак, 20.10.2020.год.
Преузмите :
Извештај о спроведеној јавној расправи, 04.12.2020.год.Република Србија

ОПШТИНА  НЕГОТИН

Општинска управа општине Неготин

Број:400-14/2020-IV/04

15.10.2020. године

 

            На основу члана  105. Статута општине  Неготин   („Службени лист општине Неготин“,број 4/2019),Општинска управа општине Неготин ,објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

 

ПРЕДМЕТ УПОЗНАВАЊА

 

  1. Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019 и 72/2019) у члану 42. став 4. прописано је да локални орган надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету локалне власти надлежном извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са нацртом одлуке о буџету.
  2. Сагласно наведеном Закону, сачињен је

 

- Нацрт Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину

 

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА

 

3. У циљу свеобухватног разматрања наведеног документа, позивамо све заинтересоване грађане да узму активно учешће у јавној расправи, која ће се се одржати  у великој сали на I спрату општине дана 26.10.2020. године са почетком у 10,00 часова,а у складу са програмом Јавне расправе који је објављен уз овај позив.

 

ОСТВАРИВАЊЕ УВИДА У НАЦРТ ОДЛУКЕ

 

4. Нацрт одлуке наведене у овом Јавном позиву објављен је на званичном   сајту општине  www.negotin.rs.

     Све примедбе, предлоге и сугестије грађани могу доставити путем e-mail-a informatikang@yahoo.com или на јавној расправи.

 

                                      

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Зорица Мијушковић,с.р.