Уторак, 17. Јануар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

У ТОКУ ЈЕ ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ. 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА, УДРУЖЕЊА  ПОЉОПРИВРЕДНИКА И ОСТАЛА ЛИЦА ДА УКОЛИКО СУ ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ДОСТАВЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ (УКУПНА ПОВРШИНА У ХА, ПОТЕС, БРОЈ ПАРЦЕЛЕ И ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЗАКУПА)  НАЈКАСНИЈЕ ДО 01.03.2017. ГОДИНЕ НА АДРЕСУ: СКУПШТИНА ОПШТИНА НЕГОТИН, ТРГ СТЕВАНА МОКРАЊЦА 1, КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 73- ЗА КОМИСИЈУ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА .

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВА ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ВРАЋЕНО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ А НИСУ ИЗВРШИЛА УКЊИЖЕЊЕ У СЛУЖБИ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ НЕГОТИН,КАО И ЛИЦА КОЈА НИСУ  ИЗВРШИЛА УКЊИЖЕЊЕ УГОВОРА О ЗАМЕНИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА СА ДРУШТВЕНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ДА ИЗВРШЕ УКЊИЖЕЊЕ У НАЈСКОРИЈЕМ РОКУ.

ДОКАЗ О УКЊИЖБИ  ТРЕБА ДОСТАВИТИ КОМИСИЈИ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НАЈКАСНИЈЕ ДО 01.03.2017.ГОДИНЕ.

 

Комисија за израду годишњег програма заштите,уређења
и коришћења пољопривредног земљишта општине Неготин