Петак, 20. Јануар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ - "ЕЛИКСИР ПРАХОВО – ИХП" Д.О.О.


Преузмите : Обавештење
Преузмите : Обавештење о поднетом захтеву број: 353-02-02469/2016-16 
од 26.12.2016. године.

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ

"Еликсир Прахово – ИХП" д.о.о. из Прахова, Радујевачки пут бб, поднело је Министарству пољопривреде и заштите животне средине РС захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта – ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНИХ ФОСФАТНИХ ХРАНИВА ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТНИЊА на кп. бр. 2300 КО Прахово у Прахову.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана  од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на сајту  http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

У прилогу: Обавештење о поднетом захтеву број: 353-02-02469/2016-16 од 26.12.2016. године.

 

ОБРАДИО,
Ј.Благојевић, дипл.инж.зжс.