Петак, 09. Децембар 2016.

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

Преузмите : Нацрт  Oдлукe о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2017. годину

 

Отворена је јавна расправа о НАЦРТУ OДЛУКE О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2017. годину

Грађани своје предлоге, примедбе и сугестије могу доставити до 13. децембра 2016. године, путем маил адресе: informatikang@yahoo.com  или лично, у писаној форми, у Општинском услужном центру или Локалној пореској администрацији, улица Кнеза Михајла бр.12, радним данима од 7.30 до 15.30 часова.