Субота, 12. Аугуст 2023.

Набавка новог санитетског возила са пратећом опремом, прилагођено превозу новорођенчади за потребе ЗЦ Неготин 4042-36/2023-II/04

Више информација (Портал јавних набавки): Линк