Петак, 26. Аугуст 2022.

Набавка аутоприколице носивости 1000 кг са додатном опремом (4 странице висине 35цм и носач резервног точка)

Преузмите: Јавни позив, 26.08.2022.год.
Преузмите: Технички опис приколице, 26.08.2022.год.
Преузмите: Образац структуре цена, 26.08.2022.год.
Преузмите: Модел уговора приколице, 26.08.2022.год.
Преузмите: Критеријуми за доделу уговора, 26.08.2022.год.
Преузмите: Образац трошкова припреме понуде, 26.08.2022.год.
Преузмите: Опис и спецификација предмета, 26.08.2022.год.
Преузмите: Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и опис, 26.08.2022.год.
Преузмите: Општи део-подаци о предмету набавке, 26.08.2022.год.
Преузмите: Упуство о понуђачи како да се сачине понуду, 26.08.2022.год.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 06.09.2022.год.
Преузмите: Обавештење о додели уговора, 29.09.2022.год.