Петак, 09. Децембар 2016.

КOНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Преузмите : Текст Конкурса

На основу члана 3. Одлуке о стипендирању студената и талентованих ученика средњих школа општине Неготин број 670-23/2015-I/08 од 27.11.2015. године («Сл. лист општине Неготин», бр. 26/2015) и на основу Програма о стипендирању студената на факултетима,  академијама, високим школама, високим школама струковних студија и талентованих ученика средњих школа за школску 2016/2017.годину, број 670-18/2016-II/05 од 28.11.2016.године («Сл. лист општине Неготин», бр. 20/2016), Комисија за стипендирање студената и талентованих ученика средњих школа општине Неготин, р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ