Уторак, 16. Април 2019.

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПРИВРЕДНИМ КИОСЦИМА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

Прузмите: Исправку огласа
Преузмите:
Оглас

Преузмите: Пријаву за оглас за физичко лице
Преузмите: Пријаву за оглас за предузетника
Преузмите: Пријаву за оглас за правно лице

 

Комисија за спровођење поступка јавног оглашавања за постављање привредних киоска привременог карактера на територији општине Неготин, на основу члана 4. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера, балон хала спортских намена и надстрешница у јавном превозу (,,Службени лист општине Неготин“, бр. 23/2011, 24/2011, 31/2013,14/2014,4/2019), Плана о одређивању локација за постављање мањих монтажних објеката – киоска привременог карактера на територији општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, бр. 23/2011, 24/2011, 31/2013, 14/2014 и 4/2019)

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПРИВРЕДНИМ КИОСЦИМА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА


1. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Локације за заузеће површине јавне намене привредним киосцима:


Локација 1: Tрг Стевана Мокрањца 1 (градски парк), к.п.бр. 858/1(део) К.О. Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 33 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 45.738,00 динара.

Локација 2: Tрг Стевана Мокрањца 1 (градски парк), к.п.бр. 858/1(део) К.О. Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 33 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 45.738,00 динара.

Локација 3: ул. Станка Пауновића (градски парк), к.п.бр. 858/1(део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 27.720,00 динара.

Локација 4: ул. Трг Ђорђа Станојевића (код АИК банке), к.п.бр. 123 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа, књига и сл.; почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 33 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 45.738,00 динара.

Локација 5: ул. Tрг Ђорђа Станојевића (испред Комерцијалне банке), к.п.бр. 169 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2, тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: пружање услуга мењачких послова (мењачница); почетни лицитациони износ локалне комуналне таксе: 33 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 45.738,00 динара.

Локација 6: угао ул. Кнез Михајлове и Обилићеве к.п.бр. 799/2 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 24,40m2, површина објекта 6,10 m2, тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони накнаде за коришћење јавне површине: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 43.920,00 динара.

Локација 7: ул. Србе Јовановића (код кружног тока), к.п.бр. 94 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 27.720,00 динара.

Локација 8: ул. Аге Рогожинаревић к.п.бр. 94 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 20 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 27.720,00 динара.

Локација 16: ул. Градиште бб к.п.бр. 12742/1 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 3 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 4.158,00 динара.

Локација 17: ул. Насеље Вељко Влаховић, к.п.бр. 12742/1 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 16,80m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа и сл.; почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 3 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 4.536,00 динара.

Локација 20: ул. Карађорђева к.п.бр. 1850/1 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2, тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе и др.; почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 3 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 4.158,00 ,00 динара.

Локација 21: ул. Гробљанска, к.п.бр. 6182/1 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 10,97m2, површина објекта 6,60 m2, тип и величина: правоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе,цвећа, свећа, мењачки послови и слично; почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 3 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 2.961,90 динара.

Локација 22: ул. Гробљанска, к.п.бр. 6182/1 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 10,97m2, површина објекта 6,60 m2, тип и величина: правоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе,цвећа, свећа, мењачки послови и слично; почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 3 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 2.961,90 динара.

Локација 23: ул. Гробљанска, к.п.бр. 6182/1 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 10,97m2, површина објекта 6,60 m2, тип и величина: правоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе,цвећа, свећа, мењачки послови и слично; почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 3 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 2.961,90 динара.

Локација 24: ул. Гробљанска, к.п.бр. 6182/1 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 10,97m2, површина објекта 6,60 m2, тип и величина: правоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе,цвећа, свећа, мењачки послови и слично; почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 3 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 2.961,90 динара.

Локација 29: ул. 28. марта, к.п.бр. 3269/2 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 14,00m2, површина објекта 9,00 m2 , тип и величина: правоугаони облик киоска; делатност и намена: продаја штампе и др.; почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 3 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ 3.780,00 динара.

Локација 30: к.п.бр. 9058 (део) КО Михајловац, површина урбанистичке парцеле 16,00m2, површина објекта 9,00 m2 , тип и величина: правоугаони облик киоска; делатност и намена: продаја штампе и др.; почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 16 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ 4.320,00 динара.

Локација 31: к.п.бр. 9058 (део) КО Михајловац, површина урбанистичке парцеле 16,00m2, површина објекта 9,00 m2 , тип и величина: правоугаони облик киоска; делатност и намена: продаја штампе и др.; почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 16 динара/m2 дневно; период заузћа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ 4.320,00 динара.

Локација 32: ул. Трг Ђорђа Станојевића (код АИК банке), к.п.бр. 123 (део) КО Неготин, површина урбанистичке парцеле 15,40m2, површина објекта 6,10 m2 , тип и величина: правилан осмоугаони киоск; делатност и намена: продаја штампе, дувана, лутрије, цвећа, књига и сл.; почетни лицитациони износ накнаде за коришћење јавне површине: 33 динара/m2 дневно; период заузећа површине јавне намене: 5 година; гарантни износ: 45.738,00 динара.

Гарантни износ уплаћује се на рачун: 840-718804-26, позив на број: 97 76-072, прималац: општина Неготин – депозитни рачун, сврха: гарантни износ за учешће на јавном надметању са означењем броја локације и улице у којој се налази.

Урбанистичко-технички услове за постављање привредних киоска утврђује Изводом из плана Општинска управа општине Неготин, Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, на захтев учесника јавног надметања са најповољнијом понудом и то на основу Плана о одређивању локација за постављање мањих монтажних објеката – киоска привременог карактера на територији општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, бр. 6/2012, 27/2012)


2. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Огласни рок траје 15 дана од 16. априла 2019.године до 30. априла 2019.године.
Јавно надметање одржаће се 8. маја 2019.године у 10.00 часова у Великој сали СО Неготин.
Само заинтересованим лицима за учешће на јавном надметању који у канцеларији 71 Општинске управе општине Неготин радним данима у току огласног рока од 13.00 до 13.30. часова поднесу, најкасније дан пре времена разгледања, писану пријаву са именом и презименом и контакт телефоном пружиће се могућност да разгледају локације, а о часу разгледања ће бити обавештени од стране комисије и то: 1) локације 1,2,3,4,5,6,7,8,32 дана 22. априла 2019.године; локације 16,17,29 дана 25. априла 2019.године; 2) локације 20,21,22,23,24 дана 23. априла 2019.године 3) локације 30,31 дана 25. априла 2019.године.
Право учешћа на јавном надметању имају правна и физичка лица и предузетници.
Физичка лица уколико стекну својство учесника јавног надметања са најповољнијом понудом дужна су да се региструју као предузетници или правна лица најкасније у року од 30 дана од дана правноснажности решења о заузећу јавне површине привредним киоском.
Пријаве за јавно надметање преузимају се и подносе искључиво на обрасцу пријаве чији је саставни део образац пуномоћја који се преузима у пријемној канцеларији Општинског услужног центра општинске управе општине Неготин, међуспрат, трг Стевана Мокрањца 1, 19300, Неготин, радним даном од 07.00. до 15.00. часова, или електронским путем преко www.negotin.rs.
Пријаве се подносе у затвореним ковертама на чијој полеђни пише:,, Општина Неготин - пријава поводом јавног огласа број: 352-55/2019-IV/01 за локацију број_____“, а на предњој страни име презиме и адреса односно назив и седиште подносиоца пријаве.
Пријаве се не могу слати поштом.
Пријава мора да садржи: назначење Комисије за спровођење поступка јавног оглашавања за постављање привредних киоска привременог карактера на територији општине Неготин; број и датум јавног огласа, број локације, површину локације, почетни лицитациони износ; изјаву о сагласности за учествовање у огласном поступку под условима огласа и преузетим, уз потврду о преузимању, пре подношења пријаве: обрасцем пријаве на јавни оглас и обрасцем пуномоћја; фотокопија важеће личне карте или путне исправе учесника јавног огласа и његовог заступника; име, презиме, адресу, јединствени матични број физичког лица, а за предузетнике порески идентификациони број, матични број, доказ о упису у привредни регистар; назив, седиште, матични број, порески идентификациони број, доказ о упису у регистар привредних субјеката за правна лица; уредно пуномоћје; доказ о уплаћеном гарантном износу на депозитни рачун.Уколико је подносилац пријаве страно лице оно подноси исправе матичне земље на основу којих се идентификује и све остале исправе са овереним преводим на српски језик.
По истеку рока за прикупљање пријава за јавни оглас не могу се подносити нове пријаве.
Поднете пријаве се не могу накнадно мењати и допуњавати.
Својство учесника јавног надметања не може стећи подносилац пријаве која се сматра:
1) неблаговременом, ако је поднета после истека огласног рока;
2) недопуштеном, ако је учињена њена допуна или измена после подношења;
3) неважећом, ако је непотпуна.
Својство учесника јавног надметања може стећи подносилац пријаве која се сматра важећом ако је потпуна и благовремена.
Неблаговремене, недопуштене и неважеће пријаве неће бити разматране.
Биће одобрено заузеће површине јавне намене учеснику јавног надметања који понуди највећи дневни износ накнаде за коришћење јавне површине по започетом квадратном метру.
Накнада за коришћење јавне површине плаћа се до 15 у месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења, на основу задужења локалне пореске администрацији.
Учесник јавног надметања који понуди исти износ као претходни учесник јавног надметања сматраће се да је одустао од јавног надметања, сем у случају да понуди 122 динара.
Уколико учесници јавног оглашавања понуде највиши излицитирани износ накнаде који је једнак највишем износу накнаде прописаним законом - 122,00 динара предност има учесник јавног оглашавања који понуди плаћања излицитиране накнаде унапред у већем броју месечних износа од другог учесника и уплату накнаде изврши у дану јавног надметања и о томе достави доказ са потврдом о извршеној реализацији уплате у року који одреди комисија.
Уколико учесници јавног надметања понуде највиши излицитирани износ накнаде који је једнак највишем износу накнаде прописаним законом и понуде плаћања излицитиране накнаде унапред у истом броју месечних износа и уплате понуђени број месечних накнада у дану јавног надметања, предност има учесник јавног надметања који је први у времену (година, месец, дан, час, минут, секунда) поднео пријаву у поступку јавног оглашавања.
Уколико су учесници јавног надметања истовремено поднели пријаву избор најповољнијег понуђача извршиће се путем жреба.
Учесник јавног огласа са најповољнијом понудом губи право на повраћај гарантног износа уколико: одустане од заузећа површине јавне намене после јавног надметања, а пре доношења решења председника општине или пре његове правноснажности; или најкасније у року од 60 дана од дана правноснажности решења председника општине не достави организацицоној јединици општинске управе надлежној за комуналне послове све доказе да је испунио услове и прибавио сагласности из извода плана; достави све доказе да је испунио услове и прибавио сагласности из извода план, а не жели да буде уведен у посед или после увођења у посед одустане од заузећа површине јавне намене пре истека 90 дана од увођења у посед.
Учесник јавног огласа губи гарантни износ уколико: одустане од пријаве пре јавног надметања или се не појави на дан и у месту одржавања јавног надметања или одбија да учествује на јавном надметању.
Учесник јавног надметања са најповољнијом понудом је дужан да:
1) уклони објекат: постављен са одобрењем за постављање, ако је истекао рок за постављање назначен у одобрењу, односно ако је одобрење за постављање објекта престало да важи; постављен са одобрењем, а земљиште се приводи планом одређеној намени, или је потребно на месту објекта да се врше радови на комуналној инфраструктури; постављен са одобрењем, а дуже од 60 дана не обавља делатност; постављен са одобрењем, али се власник привременог објекта не придржава услова утврђених решењем којим је одобрено постављање; постављен са одобрењем, а планским документом је предвиђена његова замена, односно постављање другог објекта; постављен са одобрењем, а дође до укидања локације; и у другим случајевима сагласно важећој одлуци која уређује уклањање привредног киоска са површине јавне намене;
2) обавести општинску управу општине Неготин да ће у току периода заузећа површине јавне намене привредним киоском привремено престати са обављањем делатност до 60 дана у привредном киоску;
3) најкасније у року од 60 дана од дана правноснажности решења председника општине достави одељењу за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове: 1) доказе да је испунио услове и прибавио сагласности из извода плана и 2) решење организационе јединица општинске управе надлежна за послове урбанизма којим се потврђује да је пројектно-техничка документација за мањи монтажни објекат сагласна урбанистичким условима и сагласности односно изводом из плана.
Корисници локација 1,2,3,4,5,6,7,8,17,32 дужни су да уклоне привредне киоске са локације коју користе у року од 10 дана од дана обавештења Општинске управе општине Неготин, Одељења за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове .
На све односе у вези постављања привредних киоска на површину јавне намене примењују се важећи републички и прописи општине Неготин.
Оглас објавити у Службеном листу општине Неготин, званичној интернет страници општине Неготин www.negotin.rs.и на огласној табли Општине Неготин..

Број: 352-55/2019-IV/01
Дана: 12.04.2019. године
Н е г о т и н


КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНИХ КИОСКА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Весна Лазаревић, дипл. правник, с.р.