Понедељак, 26. Април 2021.

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У К.О.: НЕГОТИН

Преузмите: Обавештење, 26.04.2021.године
Преузмите: Оглас, 26.04.2021. године
Преузмите: Информацију о локацији, 26.04.2021. године
Преузмите: Одговор по захтеву Телеком, 26.04.2021.године
Преузмите: Одговор по захтеву Електродистрибуција, 26.04.2021. године
Преузмите: Одговор по захтеву ЈКП "Бадњево" Неготин, 26.04.2021. године
Преузмите: Пријаву за физичко лице, 26.04.2021. године
Преузмите: Пријаву за предузетника, 26.04.2021. године
Преузмите: Пријаву за правно лице, 26.04.2021. годинеСкупштина општине Неготин на седници од 23.04.2021.године донела је Решење о расписивању првог јавног надметања  за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин и то: кп.бр. 3086/9, у К.О.: Неготин.
Оглас за јавно надметање је објављен дана 26. априла 2021.године, на огласној табли општине Неготин  и  званичној интернет страници општине Неготин wwwnegotin.rs.
Пријаве се подносе у огласном року, односно од 27. априла 2021. године до  26. маја 2021.године, а јавно надметање ће се одржати
28. маја 2021.године у Малој сали општине Неготин у 13,00 часова.
За ближе информације обратити се у канцеларији 71 Oпштинске управе општине Неготин, лице за контакт: Ружица Милановић, тел. број: 069/848 27 27  ( до 14. маја 2021.године ) или канцеларији 80 Oпштинске управе општине Неготин, лице за контакт: Предраг Станић, тел.број: 069/848 27 47 (  од 17. маја 2021.године ).