Среда, 29. Јул 2020.

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У К.О.: НЕГОТИН

Преузмите: Обавештење, 29.07.2020.год.
Преузмите: Оглас, 29.07.2020.год.
Преузмите: Пријаву - правно лице, 29.07.2020.год.
Преузмите: Пријаву - физичко лице, 29.07.2020.год.
Преузмите: Пријаву - предузетник, 29.07.2020.год.
Преузмите: ЕПС - одговор на захтев, 29.07.2020.год.
Преузмите: Информацију о локацији, 29.07.2020.год.
Преузмите: ЈКП - одговор по захтеву 463-40/2019-IV/01, 29.07.2020.год.
Преузмите: Телеком Србија - Обавештење у вези инфраструктуре на КП бр.1/6 КО Неготин, 29.07.2020.год.

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У К.О.: НЕГОТИН


Скупштина општине Неготин на седници од 24.07.2020.године донела је Решење о расписивању првог јавног надметања  за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин и то: кп.бр. 1/6, у К.О.: Неготин.

Оглас за јавно надметање је објављен дана 29. јула 2020.године, на огласној табли општине Неготин  и  званичној интернет страници општине Неготин www.negotin.rs.

Пријаве се подносе у огласном року, односно од 30. јула 2020. године до  28. августа 2020.године, а јавно надметање ће се одржати

31. августа 2020.године у малој сали општине Неготин у 13,00 часова.