Понедељак, 31. Јул 2023.

Јавнo надметање ради отуђења непокретности у јавној својини општине Неготин у К.О.: Неготин на к.п.бр. 1312 и 1055

Преузмите: Оглас
Преузмите: Документацију, .zip