Четвртак, 13. Фебруар 2020.

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације "Лука Прахово" и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину