Петак, 13. Децембар 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН И НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЕКОЛОШКОЈ ТАКСИ

Преузмите: Јавни позив, 12.12.2019.год.
Преузмите: Нацрт одлуке о локалним комуналним таксама на територији Општине Неготин, 12.12.2019.год.
Преузмите: Програм јавне расправе, 12.12.2019.год.
Преузмите: Нацрт Одлуке о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину, 12.12.2019.год.
Преузмите: Закључак, 12.12.2019.год.РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
ОПШТИНА НЕГОТИН
Општинска управа општине Неготин
Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Број: 434-14/2019-IV/04
Датум:  12.12.2019.године
Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин
телефон: 019/544-554
e-mail: lpanegotin@gmail.com

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН И НАЦРТУ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРЕМА СТЕПЕНУ НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ КОЈИ НАСТАЈЕ ОБАВЉАЊЕМ АКТИВНОСТИ, ИЗНОСИМА НАКНАДА, УСЛОВИМА ЗА ЊЕНО УМАЊЕЊЕ, КАО И О КРИТЕРИЈУМИМА КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТИЦАЈ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  

                       Општинска управа општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин и текстом Одлуке о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

   

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са текстом Нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин са образложењем и текстом нацрта Одлуке о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину са образложењем, који је одредило Општинско веће оппштине Неготин.

 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију

Руководилац одељења

Љиљана Лицуловић, дипл.екон,с.р.