Петак, 18. Октобар 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Преузмите : Јавни позив за учешће у јавној расправи
Преузмите : Програм јавне расправе
Преузмите : Нацрт Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину

 

Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
Општинска управа
Број:400-13/2019-IV/04
18.10.2019. године

 

            На основу члана  105. Статута општине  Неготин  Неготин  („Службени лист општине Неготин“,број 4/2019),Општинска управа општине Неготин ,објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

 

ПРЕДМЕТ УПОЗНАВАЊА

 

  1. Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019 и 72/2019) у члану 42. став 4. прописано је да локални орган надлежан за финансије доставља нацрт одлуке о буџету локалне власти надлежном извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са нацртом одлуке о буџету.
  2. Сагласно наведеном Закону, сачињен је

- Нацрт Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину 

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА

3. У циљу свеобухватног разматрања наведеног документа, позивамо све заинтересоване грађане да узму активно учешће у јавној расправи, која ће се се одржати  у малој сали на I спрату општине дана 28.10.2019. године са почетком у 11,00 часова,а у складу са програмом Јавне расправе који је објављен уз овај позив.

ОСТВАРИВАЊЕ УВИДА У НАЦРТ ОДЛУКЕ

4. Нацрт одлуке наведене у овом Јавном позиву објављен је на званичном   сајту општине  www.negotin.rs.

     Све примедбе, предлоге и сугестије грађани могу доставити путем e-mail-a informatikang@yahoo.com или на јавној расправи.

 

                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                           Зорица Мијушковић,с.р.